Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce lázeňství České republiky 2022+

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Český inspektorát lázní a zřídel
Datum schválení
6.5.2022
Doba platnosti
2022 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce je mezioborovým shrnutím důležitých aspektů trvale udržitelného rozvoje českého lázeňství. Primárním cílem je důraz na efektivní využívání dostupných přírodních léčivých zdrojů a racionální uplatňování ochranných opatření. show
Implementace
Není navržena
Výchozí legislativa
Základní legislativu pro dotčenou oblast tvoří Lázeňský zákon , Zákon o veřejném zdravotním pojištění , resp. jeho příloha č. 5 - Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, kde jsou uvedeny indikace a parametry hrazené péče (příspěvková, komplexní) a možnosti opakování. Zákon o veřejném zdravotním pojištění doplňuje vyhláška obsahující odborná kritéria pro poskytování lázeňské péče (např. vhodné lázeňské místo pro jednotlivé indikace). Pro jednotlivá lázeňská místa pak dále existují další legislativní akty dvojího typu – nařízení vlády, kterými se stanovují statuty lázeňských míst (jako dokument zajišťující ochranu lázeňského prostředí z hlediska ochrany prostředí pro pohyb pacienta/klienta) a vyhlášky o stanovení ochranných pásem, kterými se stanovují ochranné podmínky jednotlivých přírodních léčivých zdrojů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
15. porada vedení Ministerstva zdravotnictví konaná dne 16. 5. 2022
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne N/A neuvedeno