Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 [akt. 2021]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče / Oddělení pro reformu péče o duševní zdraví
Datum schválení
12.4.2021
Poslední aktualizace
2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění pro roky 2020–2030 (dále jen NAPAN) vznikl jako reakce na zvyšující se prevalenci demence v České republice a nutnost aktivně podporovat osvětu, prevenci, zvyšovat dostupnost včasné diagnostiky a následné zdravotní i sociální podpory show
Implementace
NAPAN 2020–2030 navrhuje čtyřicet devět opatření seskupených do dvanácti tematicky specifických cílů, které společně vedou k naplnění následujících pěti strategických cílů. Třetí část dokumentu navrhuje soubor specifických opatření, jejichž implementace povede k naplnění vize NAPAN. show
Výchozí legislativa
WHO, Towards a dementia plan: a WHO guide. 2018, World Health Organization: Geneva. (V návaznosti na vyhlášení demence prioritou veřejného zdraví vytvořila WHO soubor nástrojů s cílem napomoci státům připravit a implementovat veřejné politiky ke zmírnění negativních dopadů zvyšující se prevalence demence.)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
364 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1xrok neuvedeno