*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013)
[KHS ČR 2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce ochrany a podpory veřejného zdraví / odbor ochrany veřejného zdraví a odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví
Datum schválení26.1.2012
Doba platnosti2013 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce byla vytvořena na základě usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 499 ze dne 26. ledna 2012, které bylo přijato v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. show
Implementace
Implementace probíhá formou realizace jednotlivých opatření dle stanoveného harmonogramu. Některé úkoly jsou každoročního, případně trvalého charakteru, včetně novelizace relevantních předpisů a přijetí souvisejících usnesení. show
Výchozí legislativaUsnesení Senátu Parlamentu ČR č. 499 ze dne 26. ledna 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 21 z 5. schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 23. ledna 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuKoncepce byla předložena Senátu Parlamentu ČR jako východisko pro stabilizaci a rozvoj systému ochrany a podpory veřejného zdraví, tj. hygienické služby v souladu s přijatými „Tezemi koncepce a strategie hygienické služby“, představenými hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D. v říjnu 2012. Koncepce byla zároveň základem pro Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne Zpráva Výboru pro zdravotnictví 1 x ročně neuvedeno
*