*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013)
[KHS ČR 2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce ochrany a podpory veřejného zdraví / odbor ochrany veřejného zdraví a odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví
Datum schválení26.1.2012
Doba platnosti2013 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce byla vytvořena na základě usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 499 ze dne 26. ledna 2012, které bylo přijato v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. show
Implementace
Implementace probíhá formou realizace jednotlivých opatření dle stanoveného harmonogramu. Některé úkoly jsou každoročního, případně trvalého charakteru, včetně novelizace relevantních předpisů a přijetí souvisejících usnesení. show
Výchozí legislativaUsnesení Senátu Parlamentu ČR č. 499 ze dne 26. ledna 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 21 z 5. schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 23. ledna 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuKoncepce byla předložena Senátu Parlamentu ČR jako východisko pro stabilizaci a rozvoj systému ochrany a podpory veřejného zdraví, tj. hygienické služby v souladu s přijatými „Tezemi koncepce a strategie hygienické služby“, představenými hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D. v říjnu 2012. Koncepce byla zároveň základem pro Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne Zpráva Výboru pro zdravotnictví 1 x ročně neuvedeno
*