Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví / odbor ochrany veřejného zdraví a odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví
Datum schválení
26.1.2012
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce byla vytvořena na základě usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 499 ze dne 26. ledna 2012, které bylo přijato v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. show
Implementace
Implementace probíhá formou realizace jednotlivých opatření dle stanoveného harmonogramu. Některé úkoly jsou každoročního, případně trvalého charakteru, včetně novelizace relevantních předpisů a přijetí souvisejících usnesení. show
Výchozí legislativa
Usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 499 ze dne 26. ledna 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 21 z 5. schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 23. ledna 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Koncepce byla předložena Senátu Parlamentu ČR jako východisko pro stabilizaci a rozvoj systému ochrany a podpory veřejného zdraví, tj. hygienické služby v souladu s přijatými „Tezemi koncepce a strategie hygienické služby“, představenými hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D. v říjnu 2012. Koncepce byla zároveň základem pro Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne Zpráva Výboru pro zdravotnictví 1 x ročně neuvedeno