Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní program zdraví - projekty podpory zdraví 2017 [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví/Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví
Datum schválení
29.8.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem dotačního programu NPZ – PPZ je dlouhodobá podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví a tvorba prostředí podporujících zdraví, a to prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví. show
Implementace
Tematické okruhy, ke kterým lze pro rok 2017 podávat Žádosti, jsou následující: 1. Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity – zejména prevence nadváhy a obezity 2. Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu 3. Zdravé stárnutí show
NPZ PPZ MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
593 / 2016
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno