*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní program zdraví - projekty podpory zdraví 2017 [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní program zdraví - projekty podpory zdraví 2017 [akt. 2016]
[NPZ PPZ MZd 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce ochrany a podpory veřejného zdraví/Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví
Datum schválení29.8.2016
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem dotačního programu NPZ – PPZ je dlouhodobá podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví a tvorba prostředí podporujících zdraví, a to prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví. show
Implementace
Tematické okruhy, ke kterým lze pro rok 2017 podávat Žádosti, jsou následující: 1. Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity – zejména prevence nadváhy a obezity 2. Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu 3. Zdravé stárnutí 4. show
NPZ PPZ MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Výchozí legislativaZákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
593 / 2016
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno
*