*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní program zdraví - projekty podpory zdraví 2017 [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní program zdraví - projekty podpory zdraví 2017 [akt. 2016]
[NPZ PPZ MZd 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce ochrany a podpory veřejného zdraví/Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví
Datum schválení29.8.2016
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem dotačního programu NPZ – PPZ je dlouhodobá podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví a tvorba prostředí podporujících zdraví, a to prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví. show
Implementace
Tematické okruhy, ke kterým lze pro rok 2017 podávat Žádosti, jsou následující: 1. Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity – zejména prevence nadváhy a obezity 2. Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu 3. Zdravé stárnutí show
NPZ PPZ MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Výchozí legislativaZákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
593 / 2016
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno
*