Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace 2010-2016

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
odbor zdravotních služeb
Datum schválení
10.5.2010
Doba platnosti
2010 - 2016
Popis dokumentu
Národní akční plán pro oblast orgánových transplantací je dokument, jehož cílem je zvýšení dostupnosti orgánů lidského původu určených pro transplantaci u člověka, zvýšení efektivnosti a dostupnosti transplantačních systémů a zvýšení kvality a bezpečnosti transplantací. show
Implementace
V NAP jsou definovány cílové skupiny, na které se akční plán vztahuje a možnosti, kterými lze k naplnění tohoto plánu přispět. Výsledků by mělo být dosaženo vhodnou kombinací dostupných zdrojů a zúčastněných organizací. show
Výchozí legislativa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o standardech kvality a bezpečnosti pro
darování, dodávání, testování, uchovávání, transport a kvalifikaci lidských orgánů
Zákon č.285/2002 Sb., o darování,odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl vládě ČR předložen pro informaci 10. 5. 2010.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ano nerelevantní neuvedeno