Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Péče o dorost a Prevence kriminality 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotních služeb / oddělení zdravotní péče
Datum schválení
18.8.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem dotačního programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu a jejich posilování a podporu ve společnosti prostřednictvím realizace projektů.
Implementace
Projekty musí • mít intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci nemocí a zdravotních rizik se současným zaměřením na podporu zdraví (výzkumně zaměřené projekty nejsou z tohoto dotačního programu podporovány), show
DP PDDaPK MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
-usnesení vlády č. 23 ze dne 8. 1. 2014 o Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a nemocí
-usnesení vlády č. 671 ze dne 20. 8. 2015 o Akčních plánech pro implementaci Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a nemocí
-Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 - 2017 (usnesení vlády č. 926 ze dne 22. 8. 2007)
-Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 (usnesení vlády č. 1139 ze dne 3. 9. 2008)
-Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. 1. 2016).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválen Poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Nerelevantní neuvedeno