*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

NEHAP ČR - Národní akční plán zdraví a životního prostředí (1998)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Ministerstvo zdravotnictví / Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení
8.1.2007
Doba platnosti
1998 - průběžně
Popis dokumentu
"NEHAP" ČR má významou roli v prosazování opatření na ochranu životního prostředí a zdraví. Na jeho základě byla přijata či novelizována řada legislativních opatření, podporován výzkum, rozvíjeny monitorovací systémy, zavedeny ekonomické a institucionální nástroje apod. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
810 / 1998
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
*