*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

NEHAP ČR - Národní akční plán zdraví a životního prostředí (1998)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNEHAP ČR - Národní akční plán zdraví a životního prostředí (1998)
[NEHAP ČR 1998]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciMinisterstvo zdravotnictví / Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení8.1.2007
Doba platnosti1998 - průběžně
Popis dokumentu
"NEHAP" ČR má významou roli v prosazování opatření na ochranu životního prostředí a zdraví. Na jeho základě byla přijata či novelizována řada legislativních opatření, podporován výzkum, rozvíjeny monitorovací systémy, zavedeny ekonomické a institucionální nástroje apod. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
810 / 1998
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
*