*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR 2018-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Oddělení podpory zdraví a primární prevence / Odbor strategie a řízení ochrany
Datum schválení
29.11.2017
Doba platnosti
2018 - 2022
Popis dokumentu
Národní program HIV/AIDS se opírá o následující principy a zásady: show
Implementace
Usnesení vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2017 č. 839 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2018 - 2022 ukládá: show
Výchozí legislativa
Návaznost na Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012, který vznikl na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2008 č. 130 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 - 2012, dále navazuje na Národní program z let 2013 - 2017. Je v souladu se strategií Společného programu OSN pro boj proti AIDS (UNAIDS) a globální zdravotnickou strategii WHO zaměřenou na HIV/AIDS v období 2016–2021, Deklarací závazků OSN z roku 2001, s politickým prohlášením OSN o HIV/AIDS z roku 2016, zásadami „Dublinské deklarace“ o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii z roku 2004.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
839 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Nahrazuje Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v v ČR na období 2013-2017.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Zpráva vládě na vědomí 1x ročně neuvedeno
*