*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce návazné péče 2014-2020

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce návazné péče 2014-2020
[KNP MZd 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce ekonomiky a přímo řízených organizací / Odbor evropských fondů
Datum schválení2.12.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Smyslem Koncepce návazné péče je vytvořit formalizovaný základ pro vymezení aktivit podporovaných v oblasti zdravotní infrastruktury z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 – 2020. show
Implementace
Implementace koncepce probíhá prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V květnu 2016 (5.5.2016) byla Řídícím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vyhlášena výzva č. show
KNP MZd 2014-2020 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Na KNP MZd 2014-2020 navazuje implementační dokumentKoncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]
Výchozí legislativa- zákon 372/2011 o zdravotních službách a vyhláška 185/2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
- evropská legislativa, především tzv. Společné nařízení Evropského parlamentu a Rady 1303/2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MZd č. 41 (2. 12. 2014)
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Ano 1xročně k 31. prosinci neuvedeno
*