Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce návazné péče 2014-2020

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce ekonomiky a přímo řízených organizací / Odbor evropských fondů
Datum schválení
2.12.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Smyslem Koncepce návazné péče je vytvořit formalizovaný základ pro vymezení aktivit podporovaných v oblasti zdravotní infrastruktury z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 – 2020. show
Implementace
Implementace koncepce probíhá prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V květnu 2016 (5.5.2016) byla Řídícím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vyhlášena výzva č. show
KNP MZd 2014-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
- zákon 372/2011 o zdravotních službách a vyhláška 185/2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
- evropská legislativa, především tzv. Společné nařízení Evropského parlamentu a Rady 1303/2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MZd č. 41 (2. 12. 2014)
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Ano 1xročně k 31. prosinci neuvedeno