*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce návazné péče 2014-2020

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce návazné péče 2014-2020
[KNP MZd 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce ekonomiky a přímo řízených organizací / Odbor evropských fondů
Datum schválení2.12.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Smyslem Koncepce návazné péče je vytvořit formalizovaný základ pro vymezení aktivit podporovaných v oblasti zdravotní infrastruktury z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 – 2020. show
Implementace
Implementace koncepce probíhá prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V květnu 2016 (5.5.2016) byla Řídícím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vyhlášena výzva č. show
KNP MZd 2014-2020 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Výchozí legislativa- zákon 372/2011 o zdravotních službách a vyhláška 185/2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
- evropská legislativa, především tzv. Společné nařízení Evropského parlamentu a Rady 1303/2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MZd č. 41 (2. 12. 2014)
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Ano 1xročně k 31. prosinci neuvedeno
*