Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Oddělení zdravotních služeb
Datum schválení
3.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2019
Popis dokumentu
Účelem Národního akčního plánu je formulovat, implementovat a koordinovat vzájemně logicky provázané úkoly k dosažení cílů zaměřených na zlepšení kvality života pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a obdobnými onemocněními, zlepšení kvality života pro pečující, zvýšení informovanosti v rámci show
Implementace
Akční plán obsahuje úkoly, které mají přidělené gestory (MZd, SÚKL, MPSV, MŠMT, GAČR), spolupracující subjekty (odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, kraje, obce s rozšířenou působností, ČLnK, IPVZ, NIDV, NÚV) a finanční zdroje. Usnesení Vlády ČR č. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 711/2010
Usnesení vlády č. 741/2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
85 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2014 - 2017 nahrazuje Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice. Je provázán se Strategií reformy psychiatrické péče a s Akčním plánem č. 3: Duševní zdraví k implementaci Zdraví 2020. V současné době se pracuje na aktualizaci Strategie reformy psychiatrické péče, která, mimo jiné, bude obsahovat i problematiku neurodegenerativních onemocnění.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Souhrnná zpráva 2 x ročně, k termínu do 31. března (Rada vlády pro seniory a stárnutí populace) a do 30. června (Vláda ČR). neuvedeno