Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním pojištěním (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče / oddělení zdravotně sociálních služeb
Datum schválení
5.9.2016
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Priority programu navazují na usnesení vlády ČR „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020“. • 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb. show
Implementace
dle platné metodiky - viz příloha
Výchozí legislativa
Dotační program „Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ je důležitým nástrojem Ministerstva zdravotnictví ČR pro naplňování cílů a priorit strategických dokumentů „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020“, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 385 ze dne 25. května 2015, a usnesení vlády ČR č. 568 ze dne 14. července 2014 k „Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025“.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno