Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním
Datum schválení
16.3.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje podmínky pro vypracování a registraci Žádostí o poskytnutí dotace na zařízení ordinace praktického lékaře a praktického lékaře pro děti a dorost v oblastech s ohroženou dostupností primární péče v rámci výběrového dotačního řízení k dotačnímu programu show
Implementace
Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta. Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře. Mezi takovéto vybavení patří: show
Výchozí legislativa
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno poradou vedení MZd dne 16. 3. 2016
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno