Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 04a: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 a) Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Odbor zdravorních služeb (OZS)
Datum schválení
20.8.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán řeší oblast rizikového chování dětí a dospívajících s těžištěm v oblasti selektivní (rizikové skupiny) a indikované (rizikoví a rizikově se chovající jedinci) prevence dle členění EMCDDA - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Na implementaci dokumentu dohlíží Řídící výbor na MZd.
Hlavním gestorem všech akčních plánů k Z2020 je náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR.
Z2020 AP4a ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví pro všechny v 21. století)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
AP č. 4 - Omezování zdravotně rizikového chování se skládá ze tří částí:
• AP 4a Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice
• AP 4b Akční plán pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018
• AP 4c K omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 - 2018

Každá z částí je vložena v Databázi strategií samostatně.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně 1x ročně Zpráva o stavu realizace neuvedeno