Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
3rd Czech National Action Plan for Rare Diseases 2018-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče/odbor zdravotní péče
Datum schválení
13.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
Materiál je již třetím Národním akčním plánem, který implementuje Národní strategii pro vzácná onemocnění na léta 2010 - 2020.
Implementace
3. Národní akční plán v úvodu obsahuje zprávy shrnující plnění předchozích dvou Národních akčních plánů. Tabulka v dokumentu pak shrnuje cíle, úkoly, termíny/milníky, výstupy/indikátory, gestory, spolupráci a předpoklady vztahující se k aktuálnímu období do roku 2020. show
NAP VO ČR 2018-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 466 ze dne 14. 6. 2010 - schválení "Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.
Usnesení vlády ČR č. 76 ZE DNE 4. 2. 2015 - schválení "Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
373 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
"Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018–2020" začíná na str. 30 přiloženého PDF dokumentu,
Na str. 1 - 29 je uvedena Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Národního akčního plánu 2015-2017".
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Zpráva 1x za dva roky neuvedeno