*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Úřadu vlády ČR

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Aliance Společnost 4.0 (2017) 2017 --
Národní program reforem České republiky 2019 2019 2019
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (2015) 2015 2018
Akční plán pro Společnost 4.0 (2017) 2017 --
Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018 2016 2018
Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018) 2018 2030
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (2013) 2013 2013
Inovační strategie České republiky 2019-2030 2019 2030
Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2016-2020 2016 2020
Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015) 2015 --
Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022 2017 2022
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016-2020 2016 2020
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012) 2012 2030
Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (2017) 2017 2020
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 2019 2027
Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018 2008 2018
Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2019 2019 2019
Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech (2015) 2015 --
Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2015-2020 2015 2020
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 2016 2020
Strategie podpory Čechů v institucích EU: Nová Koncepce pro období 2018-2020 a Revidovaný akční plán 2018 2020
Strategie romské integrace v ČR do roku 2020 2015 2020
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 22

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán boje s korupcí na rok 2018 2018 2018
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 2018-2020 2018 2020
Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další 2016 2016
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2015-2018 [akt. 2017] 2015 2018
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2015-2018 pro oblast hazardního hraní [akt. 2017] 2015 2018
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2016-2018 v oblasti nelegálních návykových látek 2016 2018
Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 2016 2020
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 2018 2018 2018
Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014] 2016 2025
Rámcový rezortní interní protikorupční program ČR (2013) [akt. 2017] 2013 --
Dokumentů: 10

Celkem dokumentů: 34


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*