Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategické dokumenty

Strategická mapa Úřadu vlády ČRZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (2020) 2021 --
Národní program reforem České republiky (2023) 2023 2024
Strategie rovnosti žen a mužů 2021-2030 2021 2030
Dokumentů: 3

Strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018) 2018 2030
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2024 2024 2024
Inovační strategie České republiky 2019-2030 2019 2030
Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021-2025 2021 2025
Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015) 2015 --
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025 [akt. 2022] 2021 2025
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012) 2012 2030
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 2019 2027
Strategie romské integrace 2021-2030 2021 2030
Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi 2021-2030 2021 2030
Dokumentů: 10

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 2023 2025
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2023-2026 2023 2026
Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014] 2016 2025
Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2022 2022 2022
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 17..archiv show