Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategické dokumenty

Strategická mapa Úřadu vlády ČR

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (2020) 2021 --
Národní program reforem České republiky 2021 2021 2022
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018) 2018 2030
Inovační strategie České republiky 2019-2030 2019 2030
Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021-2025 2021 2025
Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015) 2015 --
Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022 2017 2022
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012) 2012 2030
Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (2017) 2017 2020
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 2019 2027
Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2019 2019 2019
Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2015-2020 2015 2020
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 2016 2020
Strategie podpory Čechů v institucích EU: Nová Koncepce pro období 2018-2020 a Revidovaný akční plán 2018 2020
Strategie romské integrace v ČR do roku 2020 2015 2020
Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi 2021-2030 2021 2030
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 16

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022 2019 2022
Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím 2017-2020 2017 2020
Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 2016 2020
Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014] 2016 2025
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 22..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů