Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvojZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 6/2020) [akt. 2020] 2014 2023
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 2019 --
Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.7 [akt. 2024] 2024 --
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)IPRÚ 2021 2027
Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2023 2023 --
Dokumentů: 5

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2020) [akt. 2021] 2021 2030
Koncepce bydlení České republiky 2021+ 2021 --
Koncepce rozvoje venkova 2021-2027 2021 2027
Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony 2021 2030
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 2014 2020
Národní strategie veřejného zadávání v ČR 2024-2028 2024 2028
Politika architektury a stavební kultury ČR (2015) 2015 2022
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2022-2030 [akt. 2022] 2022 2030
Dokumentů: 8

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 2015 2016
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 2019 2020
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022 2021 2022
Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030 2022 2030
Integrovaný regionální operační program 2014-2020 2015 2023
Operační program Technická pomoc 2014-2020 2014 2023
Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024 [akt. 2022] 2022 2024
Dokumentů: 7

Celkem dokumentů: 20..archiv show