Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj

Dokument Od Do
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 2015 2016
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 2019 2020
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022 2021 2022
Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2020) [akt. 2021] 2021 2030
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 6/2020) [akt. 2020] 2014 2023
Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030 2022 2030
Integrovaný regionální operační program 2014-2020 2015 2023
Koncepce bydlení České republiky 2021+ 2021 --
Koncepce rozvoje venkova 2021-2027 2021 2027
Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony 2021 2030
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 2014 2020
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 2019 --
Národní strategie veřejného zadávání v ČR 2024-2028 2024 2028
Operační program Technická pomoc 2014-2020 2014 2023
Politika architektury a stavební kultury ČR (2015) 2015 2022
Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.7 [akt. 2024] 2024 --
Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024 [akt. 2022] 2022 2024
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2022-2030 [akt. 2022] 2022 2030
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019) 2021 2027
Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2023 2023 --
Dokumentů: 20


..archiv show