Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva zemědělství

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020 2016 2020
Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020 2012 2020
Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015] 2012 --
Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 --
Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství 2017-2025 2017 2025
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022 2016 2022
Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020 2015 2020
Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice 2018-2022 2018 2022
Národní lesnický program do roku 2013 (2008) 2008 2013
Národní plán povodí Dunaje (2015) 2016 2021
Národní plán povodí Labe (2015) 2016 2021
Národní plán povodí Odry (2015) 2016 2021
Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025" 2017 2025
Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 2014 2020
Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR (2000) 2000 --
Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 2016 2030
Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014) 2014 2024
Zásady státní lesnické politiky (2012) 2012 --
Dokumentů: 18

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Český včelařský program 2020-2022 [akt. 2021] 2019 2022
Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020 2017 2020
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2018-2022 2018 2022
Operační program Rybářství 2014-2020 2015 2023
Plány managementu úhoře v ČR (2009) 2009 --
Program revitalizace Krušných hor (2017) 2017 2030
Program rozvoje venkova 2014-2020 - 9. aktualizované znění [akt. 2021] 2015 2025
Dokumentů: 7

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011) 2011 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 26..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů