*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva zemědělství

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
MZe Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020 2016 2020
MZe Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020 2012 2020
MZe Český včelařský program 2017-2019 2016 2019
MZe Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015] 2012 --
MZe Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 --
MZe Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství 2017-2025 2017 2025
MZe Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016-2022 2016 2022
MZe Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020 2015 2020
MZe Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (2012) 2012 --
MZe Národní lesnický program do roku 2013 (2008) 2008 2013
MZe Národní plán povodí Dunaje (2015) 2016 2021
MZe Národní plán povodí Labe (2015) 2016 2021
MZe Národní plán povodí Odry (2015) 2016 2021
MZe Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025" 2017 2025
MZe Program rozvoje venkova 2014-2020 - 5. aktualizované znění [akt. 2018] 2015 2023
MZe Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 2014 2020
MZe Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 2016 2030
MZe Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014) 2014 2024
MZe Zásady státní lesnické politiky (2012) 2012 --
Dokumentů: 19

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
MZe Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020 2017 2020
MZe Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2012-2016 2012 2016
MZe Operační program Rybářství 2014-2020 2015 2023
MZe Plány managementu úhoře v ČR (2009) 2009 --
Dokumentů: 4

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
MZe Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011) 2011 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 24


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*