*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020
[SBPV ČR 2014-2020]
Název dokumentu anglickyFood Safety and Nutrition Strategy for 2014–2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciOdbor bezpečnosti potravin
Datum schválení8.1.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategie zajištění bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020 je klíčový dokument ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy, navazující na předchozí strategické dokumenty z let 2001, 2004, 2007 a 2010. Vypracována byla ve spolupráci zúčastněných rezortů, nevládních a spotřebitelských organizací.
Implementace
Úkoly a priority definované předcházejícími strategickými dokumenty v oblastech bezpečnosti potravin a výživy mají z významné části dlouhodobý charakter a SBPV 2014 – 2020 na tyto, již dříve popsané, úkoly a priority navazuje a současně definuje celou řadu nových, které reagují na aktuální potřeby show
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 18. ledna 2010 č. 61 ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
25 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 12/2017 a 12/2020 neuvedeno
*