*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Česká zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

Státní veterinární správa (SVS)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM)

*