Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025"

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání
Datum schválení
11.4.2016
Doba platnosti
2017 - 2025
Popis dokumentu
Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého aplikačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, show
Implementace
Hlavní cíle Programu budou naplňovány prostřednictvím výzkumných aktivit jednotlivých projektů v rámci dvou podprogramů. Finanční náročnost Programu celkem a v jednotlivých letech jeho realizace vychází ze současných potřeb zemědělské praxe a veřejné správy. show
ZEMĚ ČR 2017-2025 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Vychází z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
313 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno