Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání
Datum schválení
3.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2022
Popis dokumentu
Dokument nahrazuje „Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015“ schválenou usnesením vlády ČR č. 113 dne 26.1.2009. show
Implementace
Cílem implementace Koncepce je v první fázi zhodnocení kvality a rozsahu vědecko-výzkumné činnosti výzkumných organizací a určení jejich dalšího směřování tak, aby výsledky výzkumu přímo směřovaly k potřebám praxe a vhodně dále rozvíjely vědomostní základnu zemědělského výzkumu. show
Na KVVI MZE ČR 2016-2022 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 19. července 2012 č. 552, o Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
82 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne 2019 a 2023 neuvedeno