*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016-2022

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016-2022
[KVVI MZE ČR 2016-2022]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciOdbor výzkumu, vzdělávání a poradenství
Datum schválení3.2.2016
Doba platnosti2016 - 2022
Popis dokumentu
Dokument nahrazuje „Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015“ schválenou usnesením vlády ČR č. 113 dne 26.1.2009. show
Implementace
Cílem implementace Koncepce je v první fázi zhodnocení kvality a rozsahu vědecko-výzkumné činnosti výzkumných organizací a určení jejich dalšího směřování tak, aby výsledky výzkumu přímo směřovaly k potřebám praxe a vhodně dále rozvíjely vědomostní základnu zemědělského výzkumu. show
Na KVVI MZE ČR 2016-2022 navazuje implementační dokumentProgram aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025"
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR ze dne 19. července 2012 č. 552, o Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
82 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne 2019 a 2023 neuvedeno
*