Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Plány managementu úhoře v ČR (2009)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odb. st. spr. lesů, myslivosti a rybářství
Datum schválení
30.11.2009
Doba platnosti
2009 - průběžně
Popis dokumentu
Plány managementu úhoře mají za cíl snížit úmrtnost způsobenou lidskou činností a tím umožnit, aby do moře uniklo přinejmenším 40% dospělého úhoře v poměru k nejpříznivějším odhadům úniku, k nimž by docházelo bez negativního vlivu lidských činností.
Implementace
Implementujícím orgánem je ministerstvo zemědělství. Implementace na základě učiněných opatření pro dosažení cíle, tj. show
Výchozí legislativa
nařízení Rady ES č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu
populace úhoře říčního
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí Komise ze dne 30. 11. 2009 K(2009)9429
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno