*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Plány managementu úhoře v ČR (2009)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPlány managementu úhoře v ČR (2009)
[PMÚ ČR 2009]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciOdb. st. spr. lesů, myslivosti a rybářství
Datum schválení30.11.2009
Doba platnosti2009 - průběžně
Popis dokumentu
Plány managementu úhoře mají za cíl snížit úmrtnost způsobenou lidskou činností a tím umožnit, aby do moře uniklo přinejmenším 40% dospělého úhoře v poměru k nejpříznivějším odhadům úniku, k nimž by docházelo bez negativního vlivu lidských činností.
Implementace
Implementujícím orgánem je ministerstvo zemědělství. Implementace na základě učiněných opatření pro dosažení cíle, tj. show
Výchozí legislativanařízení Rady ES č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu
populace úhoře říčního
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí Komise ze dne 30. 11. 2009 K(2009)9429
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*