Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
MZe v dohodě s MŽP
Datum schválení
21.9.2020
Doba platnosti
2020 - průběžně
Popis dokumentu
Generel LAPV stanoví soubor 86 lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (vodních zdrojů).
Implementace
Podklad pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.
Výchozí legislativa
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Protokol o pořízení Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území podepsaný ministry MZe a MŽP 21. 9. 2020.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne šestiletý cyklus neuvedeno