Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program revitalizace Krušných hor (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Program revitalizace Krušných hor (2017)
[PR Krušné hory ČR 2017-2030]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Datum schválení
23.11.2016
Doba platnosti
2017 - 2030
Popis dokumentu
Účelem Programu je vytvořit stabilní rámec pro realizaci opatření vedoucích k podstatné eliminaci uvedených limitujících faktorů a ke zlepšení a stabilizaci celkového stavu lesních ekosystémů v Krušných horách a zabezpečit tak plnohodnotné plnění všech jejich funkcí, zejména půdo a vodo ochranných, show
Implementace
Obsahem Programu jsou konkrétní opatření pro dosažení těchto cílů: 1. kompenzace imisní zátěže v lesních půdách; show
Výchozí legislativa
Program navazuje na koncepční dokumenty, zejména Národní lesnický program pro období do roku 2013, usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Adaptační strategie), Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016–2025, usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2004 č. 22, Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014-2018 a aktualizovanou Politiku územního rozvoje ČR z roku 2015 (Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1). Program zároveň navazuje na cíle a opatření stanovená ve Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1031 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 2025 neuvedeno