Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2012-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Datum schválení
1.1.2012
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
MZe ustanovuje Národní program za účelem zabezpečení trvalého uchování, dostupnosti a setrvalého využívání GZ významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí na území České republiky. show
Implementace
Postupy realizace jednotlivých částí Národního programu jsou uvedeny v závazných dílčích metodikách, odsouhlasených MZe. show
Výchozí legislativa
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD). Nařízení Rady (ES) č. 870/2004, kterým se zřizuje program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství, Mezinárodní dohoda o genetických zdrojích rostlin (IT/PGRFA, FAO 2004), Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 89/2005 Sb. o sjednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti, Globální strategický plán pro živočišné genetické zdroje FAO-OSN, Globální plán akcí pro konzervaci a setrvalé využívání genetických zdrojů rostlin pro výživu a zemědělství (FAO 1996, aktualizace 2010), Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a vyváženém sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti, Zákon č. 154/2000 Sb., Zákon č. 148/2003 Sb..
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Tento program přímo navazuje na původní Národní program, MZe č. j. 20139/2006 – 13020
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Porada vedení MZe (PV č. 42/2016) schválila prodloužení platnosti NP GZ ČR na období 2012 – 2016 a uložila zpracovat aktualizované znění NP GZ ČR na období 2018 – 2022.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano každoročně k 31. 3. následujícího roku neuvedeno