Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Český včelařský program 2017-2019

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství/Ministerstvo zemědělství
Datum schválení
5.7.2016
Doba platnosti
2016 - 2019
Popis dokumentu
Český včelařský program 2017 - 2019 hodnotí stav včelařství v České republice, v rámci přípravy financování podpor do včelařství shrnuje relevantní údaje z oblasti včelařství v České republice s cílem vytvořit základní úkoly v rámci Společné zemědělské politiky a směřování finančních podpor ve show
Implementace
Dokument byl schválen EK prováděcím předpisem 1102/2016/EU. Je prováděno nařízením vlády č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády je v gesci Ministerstva zemědělství.
Výchozí legislativa
Ministerstvo zemědělství České republiky vytvořilo Český včelařský program 2017 - 2019 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/1308; nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366;prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368.Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2016/1102
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno