*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Český včelařský program 2017-2019

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuČeský včelařský program 2017-2019
[ČVP ČR 2017-2019]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciOdbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství/Ministerstvo zemědělství
Datum schválení5.7.2016
Doba platnosti2016 - 2019
Popis dokumentu
Český včelařský program 2017 - 2019 hodnotí stav včelařství v České republice, v rámci přípravy financování podpor do včelařství shrnuje relevantní údaje z oblasti včelařství v České republice s cílem vytvořit základní úkoly v rámci Společné zemědělské politiky a směřování finančních podpor ve show
Implementace
Dokument byl schválen EK prováděcím předpisem 1102/2016/EU. Je prováděno nařízením vlády č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády je v gesci Ministerstva zemědělství.
Výchozí legislativaMinisterstvo zemědělství České republiky vytvořilo Český včelařský program 2017 - 2019 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/1308; nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366;prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368.Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2016/1102
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*