Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program rozvoje venkova 2014-2020 - 9. aktualizované znění [akt. 2021]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
14110 - odbor řídící orgán PRV
Datum schválení
28.6.2021
Poslední aktualizace
2021
Doba platnosti
2015 - 2025
Popis dokumentu
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV) připravilo na základě usnesení vlády České republiky ze dne 28. listopadu 2012 č. show
Implementace
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 byl v ČR určen řídící orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. 06. 2021
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Aktualizace PRV 2014-2020 v souvislosti s realokacemi zůstatků rozpočtu 2014-2020 a novým rozpočtem pro přechodné období 2021-2022.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano roční neuvedeno