Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství 2017-2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání
Datum schválení
12.11.2016
Doba platnosti
2017 - 2025
Popis dokumentu
Vytvoření uceleného systému resortního poradenství v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologickém zemědělství, potravinářství, rybářství myslivosti, vodního hospodářství a rozvoje venkova zahrnující všeobecné informativní poradenství, odborné a individuální terénní poradenství i poradenství k show
Implementace
Stojí na 3 základnách – řízení implementace, monitoring a hodnocení dopadů. Za účelem řízení implementace definovány struktury: Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova a Koordinační výbor MZe
Výchozí legislativa
a)Nařízení EP a Rady (EU) č. 1306/2013
b)Programové prohlášení vlády ČR ze dne 12. 2. 2014
c)Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
d)Strategie resortu MZe ČR s výhledem do roku 2030
e)Směrnice MZe č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v registru poradců akreditovaných MZe atd.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MZe dne 12. 12. 2016 č. 42/2016
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Částečně nerelevantní neuvedeno