*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
MZe v dohodě s MŽP
Datum schválení
16.9.2011
Doba platnosti
2011 - průběžně
Popis dokumentu
Generel LAPV stanoví soubor 65 lokalit vhodných pro rozvoj vodních zdrojů. show
Implementace
Podklad pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.
Výchozí legislativa
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Protokol o pořízení Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území podepsaný ministry MZe a MŽP 16.9.2011
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne šestiletý cyklus, první aktualizace do 12/2015 neuvedeno
*