*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013
[SRZP ČR 2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciMinisterstvo zemědělství - kolektiv autorů
Datum schválení12.12.2012
Doba platnosti2013 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie se týká dlouhodobějšího horizontu období po roce 2013. Jejím hlavním účelem je vytvořit principy a cíle pro formování českého přístupu k implementaci nové Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 (SZP 2014+)
Implementace
Společná zemědělská politika EU v podmínkách ČR v období 2014-2020
Výchozí legislativaVýchozím aktem je rozhodnutí vedení resortu vytvořit strategii, na jejímž základě by byla provedena revize SZP pro nové programové období 2014 - 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
512 / 2013
Vláda vzala na vědomí
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno

Novější

*