*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Operační program Rybářství 2007-2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuOperační program Rybářství 2007-2013
[OPR ČR 2007-2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciMinisterstvo zemědělství
Datum schválení17.10.2011
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Operační program Rybářství 2007 – 2013 je pro Českou republiku vypracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu a nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. show
Implementace
ČR pro OP Rybářství navrhla opatření v rámci prioritních os 2, 3 a 5. Vnitrozemská poloha ČR předurčuje zaměření rybářství na sladkovodní akvakulturu a s ní spojené činnosti, které jsou v souladu se SRP. show
OPR ČR 2007-2017 je implementačním plánem k dokumentuNárodní strategický plán pro oblast rybářství 2007-2013
Souvisejici předpisNařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu
Nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) o Evropském rybářském fondu
Hodnocení SEAMZP039K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
*