» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 09/2022 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva zemědělství

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYOSTATNÍ ZÁKONYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 110/1997 Sb., o potravinácha tabákovýchvýrobcíchAkční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020(2012)Zákon č.254/2001Sb., o vodáchRostlinolékař.péčeZemědělstvíVeterinárnípéčePotravinářskýprůmyslKomoditníburzyLesníhospodářstvíVodníhospodářstvíKoncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022Zákon č. 219/2003 Sb., ouvádění do oběhu osivaa sadby pěstovanýchrostlinZásady státnílesnické politiky(2012)Myslivost,rybářství a včelařstvíStrategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017-2025Národní akční plán k bezpečnémupoužívání pesticidů v ČR2018-2022Akční plán ČR pro rozvoj eko-logického zemědělství 2016-2020Zákon č.274/2001 Sb.,o vodovod. a kanal.Koncepce MZek hospodářsképolitice státníhopodniku LesyČR od roku 2012Víceletý národnístrategický plánpro akvakulturu(2014)Zákon č. 408/2000 Sb.,o ochraně práv k odrůdám rostlinZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými orgány a genetickými produktyZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělskémZákon č. 154/2000 Sb., ošlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířatZákon č. 242/2000 Sb., o ekologickémzemědělstvíZákon č. 156/1998 Sb., o hnojivechZákon č. 91/1996 Sb., o krmivechZákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmeleZákon č. 321/2004 Sb., ovinohradnictvía vinařstvíZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíZákon č. 166/1999 Sb.,o veterinární péčiZákon č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat protitýráníZákon č. 61/1997 Sb., o lihuZákon č. 229/1992 Sb., o komoditníchburzáchZákon č. 89/1995 Sb., o lesíchZákon č. 149/2003 Sb., ouvádění dooběhu reprodukčníhomateriálu les-ních dřevinZákon č. 449/2001 Sb., o myslivostiZákon č. 99/2004 Sb.,Zákon o rybářstvíZákon č. 305/2000 Sb., o povodíchZákon č. 326/2004 Sb., orostlinolékař-ské péčiZákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciNárodní plánypovodí pro Labe (2015)Národní plán povodí Dunaje(2015)Národní plán povodí Odry (2015) Strategie bezpečnostipotravin a výživy 2014-2020Generel územíchráněných pro akumula-ci povrchovýchvod a základní využití těchto území (2020)Národní lesnickýprogram pro období do roku2013 (jeho platnost trvá i nadále do stanovení jeho aktualizace v budoucíchletech) Zákon č. 226/2013 Sb.,Zákon o uvá-dění dřevaa dřevařskýchvýrobkůna trhZákon č. 148/2003 Sb., okonzervaci avyužívánígenetických zdrojů rostlinamikroorganismůvýznamných pro výživu a zemědělstvíZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifi-kovanými orgány a genetickýmiproduktyZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavuzemědělskémZákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciNárodní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2012-2016Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020Český včelařský program 2020-2022[akt. 2021]
zobrazit legendu