*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030
[Strategie MZe 2030]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci10050 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje
Datum schválení2.5.2016
Doba platnosti2016 - 2030
Popis dokumentu
Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 předkládá dlouhodobou strategickou vizi s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti českého zemědělství, potravinářství, rybářství, lesnictví a vodního hospodářství, dále dosažení přiměřené show
Implementace
Po schválení Strategie ve vládě bude zpracován detailní plán a časový harmonogram implementace Strategie včetně nastavení příslušných řídících a komunikačních struktur pro implementaci, nastavení procesu řízení implementace Strategie a zajištění systému pro monitorování a vyhodnocování implementace show
Na Strategie MZe 2030 navazuje implementační dokumentImplementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020
Výchozí legislativazákon č 2/1969 Sb.,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, programové prohlášení vlády, rozhodnutí vedení resortu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
392 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne stanoví implementační plán neuvedeno

Archiv

*