Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor kanceláře ministra
Datum schválení
2.5.2016
Doba platnosti
2016 - 2030
Popis dokumentu
Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 předkládá dlouhodobou strategickou vizi s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti českého zemědělství, potravinářství, rybářství, lesnictví a vodního hospodářství, dále dosažení přiměřené show
Implementace
Po schválení Strategie ve vládě bude zpracován detailní plán a časový harmonogram implementace Strategie včetně nastavení příslušných řídících a komunikačních struktur pro implementaci, nastavení procesu řízení implementace Strategie a zajištění systému pro monitorování a vyhodnocování implementace show
Na Strategie MZe 2030 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
zákon č 2/1969 Sb.,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, programové prohlášení vlády, rozhodnutí vedení resortu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
392 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne stanoví implementační plán neuvedeno