*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Operační program Rybářství 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuOperační program Rybářství 2014-2020
[OP Rybářství 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciOdbor Řídicí orgán OP Rybářství / MZe
Datum schválení2.6.2015
Doba platnosti2015 - 2023
Popis dokumentu
OP Rybářství 2014 – 2020 je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu, přispívá k provádění Společné rybářské politiky a naplňuje priority Unie v oblasti udržitelného rozvoje akvakultury. Priority OP Rybářství jsou následující: show
Implementace
Za implementaci OP Rybářství 2014 - 2020 zodpovídá Řídicí orgán OP Rybářství - MZe.
OP Rybářství 2014-2020 je implementačním plánem k dokumentuVíceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014)
Výchozí legislativaNařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních,
Usnesení vlády ČR ze dne 28. listopadu 2012 č. 867
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. 6. 2015
PDF
Hodnocení SEAMZP156K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuProgramový dokument byl revidován a revize OP Rybářství 2014 – 2020 byla schválena dne 7. 10. 2016 Evropskou komisí.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 1 x ročně Výroční zpráva o provádění + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno
*