Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Operační program Rybářství 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Operační program Rybářství 2014-2020
[OP Rybářství 2014-2020]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor Řídicí orgán OP Rybářství / MZe
Datum schválení
2.6.2015
Doba platnosti
2015 - 2023
Popis dokumentu
OP Rybářství 2014 – 2020 je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu, přispívá k provádění Společné rybářské politiky a naplňuje priority Unie v oblasti udržitelného rozvoje akvakultury. Priority OP Rybářství jsou následující: show
Implementace
Za implementaci OP Rybářství 2014 - 2020 zodpovídá Řídicí orgán OP Rybářství - MZe.
OP Rybářství 2014-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních,
Usnesení vlády ČR ze dne 28. listopadu 2012 č. 867
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. 6. 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Programový dokument byl revidován a revize OP Rybářství 2014 – 2020 byla schválena dne 7. 10. 2016 Evropskou komisí.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 1 x ročně Výroční zpráva o provádění + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno