*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán pro biomasu v ČR 2012-2020
[APB ČR 2012-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciMinisterstvo zemědělství
Datum schválení12.9.2012
Doba platnosti2012 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 představuje analýzu využití biomasy v ČR pro energetické účely a navrhuje opatření vhodná pro udržitelnost zemědělsko-energetického propojení do roku 2020. show
Implementace
Pro implementaci APB slouží nástroje v oblasti zemědělství a lesnictví (SZP EU po roce 2013, PRV, Strategie českého zemědělství a potravinářství na období po roce 2014, zahájit jednání s ČSÚ ve věci statistického šetření ENERGO), v oblasti legislativní (návrh novelizace zákona o odpadech), v show
Výchozí legislativaAkční plán pro biomasu EU COM(2005)628 a doporučení Evropské komise
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
659 / 2012
PDF
*