Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor enviromentálního a ekologického zemědělství
Datum schválení
12.9.2012
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 představuje analýzu využití biomasy v ČR pro energetické účely a navrhuje opatření vhodná pro udržitelnost zemědělsko-energetického propojení do roku 2020. show
Implementace
Pro implementaci APB slouží nástroje v oblasti zemědělství a lesnictví (SZP EU po roce 2013, PRV, Strategie českého zemědělství a potravinářství na období po roce 2014, zahájit jednání s ČSÚ ve věci statistického šetření ENERGO), v oblasti legislativní (návrh novelizace zákona o odpadech), v show
Výchozí legislativa
Akční plán pro biomasu EU COM(2005)628 a doporučení Evropské komise
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
659 / 2012
PDF