*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015
[KVHP MZe 2011-2015]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciÚsek vodního hospodářství / MZe
Datum schválení14.12.2011
Doba platnosti2011 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce vodohospodářské politiky do roku 2015 naplňuje vizi státní politiky v oblasti vod - vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR, které umožní sladit požadavky na všechny formy užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů při show
Implementace
Do 31.3.2016 předložit vládě zprávu o plnění úkolů obsažených v Koncepci.
Výchozí legislativaPlán hlavních povodí ČR, Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR, požadavky vyplývající z novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)zákonem č.150/2010 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
927 / 2011
PDF
Hodnocení SEAMZP118K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně 31.3.2016 neuvedeno
*