Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Úsek vodního hospodářství / MZe
Datum schválení
14.12.2011
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce vodohospodářské politiky do roku 2015 naplňuje vizi státní politiky v oblasti vod - vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR, které umožní sladit požadavky na všechny formy užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů při show
Implementace
Do 31.3.2016 předložit vládě zprávu o plnění úkolů obsažených v Koncepci.
Výchozí legislativa
Plán hlavních povodí ČR, Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR, požadavky vyplývající z novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)zákonem č.150/2010 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
927 / 2011
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně 31.3.2016 neuvedeno