Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2018-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor environmentálního a ekologického zemědělství
Datum schválení
13.10.2017
Doba platnosti
2018 - 2022
Popis dokumentu
MZe ustanovuje Národní program za účelem zabezpečení trvalého uchování, dostupnosti a setrvalého využívání GZ významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí na území České republiky. show
Implementace
Postupy realizace jednotlivých částí Národního programu jsou uvedeny v závazných dílčích metodikách, odsouhlasených MZe. show
Výchozí legislativa
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD). Nařízení Rady (ES) č. 870/2004, kterým se zřizuje program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství, Mezinárodní dohoda o genetických zdrojích rostlin (IT/PGRFA, FAO 2004), Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, Druhý globální akční plán FAO pro genetické zdroje
rostlin, Globální plán akcí pro konzervaci a setrvalé využívání genetických zdrojů rostlin pro výživu a zemědělství (FAO 1996, aktualizace 2010), Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a vyváženém sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti, Zákon č. 154/2000 Sb., Zákon č. 148/2003 Sb..
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Tento program přímo navazuje na původní Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganimsů významných pro výživu a zemědělství na období 2012-2016
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano 2023 neuvedeno