Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání
Datum schválení
8.12.2014
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce navazuje na Směrnici MZe, o dalším odborném vzdělávání v rezortu MZe a vychází z dalších strategických dokumentů. show
Implementace
Implementace Koncepce je založena na třech pilířích: institucionálním zajištění, financování a vyhodnocování aktivit stanovených k dosažení hlavních a dílčích cílů.
Výchozí legislativa
Předložená koncepce navazuje na Směrnici MZe č. j. 11169/2009-10000, o dalším odborném vzdělávání v rezortu MZe a vychází z dalších strategických dokumentů a programů: Evropa 2020, Programu rozvoje venkova v období 2014 - 2020, Strategie celoživotního učení ČR, Nová opatření na podporu odborného vzdělávání, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MZe dne 8.12.2014
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Částečně nerelevantní neuvedeno