*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (2012)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Ministerstvo zemědělství
Datum schválení
12.9.2012
Doba platnosti
2012 - průběžně
Popis dokumentu
Národní akční plán ke snížení používání pesticidů (NAP) je soubor opatření, kterým je ve členských státech Eu realizován program snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostli na zdraví lidí a životní prostředí. show
Implementace
NAP je souborem opatření, kterými bude v souladu s čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, na území České republiky realizován program snížení nepříznivého vlivu přípravků na show
Výchozí legislativa
směrnice Rady a EP 2009/128/ES
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1185/2009
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
660 / 2012
PDF
*