*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní strategický plán rozvoje venkova 2007-2013 [akt. 2010]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategický plán rozvoje venkova 2007-2013 [akt. 2010]
[NSPRV ČR 2007-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciMinisterstvo zemědělství
Datum schválení10.5.2006
Poslední aktualizace2010
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Národní strategický plán rozvoje venkova ČR je strategický dokument pro přípravu programování Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. show
Implementace
Národní strategický plán rozvoje venkova ČR se provádí prostřednictvím programového dokumentu Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013.
Na NSPRV ČR 2007-2013 navazuje implementační dokumentProgram rozvoje venkova ČR 2007-2013 [akt. 2013]
Souvisejici předpisNařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
499 / 2006
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ano neuvedeno neuvedeno
*