Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Český včelařský program 2020-2022 [akt. 2021]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Ministerstvo zemědělství, Sekce lesního hospodářství
Datum schválení
9.6.2021
Poslední aktualizace
2021
Doba platnosti
2019 - 2022
Popis dokumentu
Český včelařský program 2020 - 2022 cílí na podporu včelařství v následujících oblastech: systém vzdělávání v oblasti včelařství za účelem zvyšování odborné úrovně stávajících chovatelů včel a výchovy nové generace; vytváření podmínek pro udržitelný chov včel u jednotlivých chovatelů a podpora show
Implementace
ČVP 2020 - 2022 byl schválen prováděcím rozhodnutím Komise č 2019/974 ze dne 12. června 2019, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení EP a Rady EU č. 1308/2013. show
Výchozí legislativa
nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2013/1308, nařízení Komise(EU) 2015/1366, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368, prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/166
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
ČVP 2020-2022 byl schválen prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 9. 6. 2021, kterým se schvalují pozměněné vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamen
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano 1 x ročně neuvedeno