*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Plzeňského kraje Online indikátory
pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Plzeňský kraj Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ 2014 2020
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Plzeňský kraj Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016-2020 2016 2020
Plzeňský kraj Informační strategie Plzeňského kraje 2012-2018 2012 2018
Plzeňský kraj Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (2003) [akt. 2014] 2002 --
Plzeňský kraj Koncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016) 2016 --
Plzeňský kraj Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004) 2004 --
Plzeňský kraj Koncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj 2013 2020
Plzeňský kraj Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje 2017-2020 2017 2020
Plzeňský kraj Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023 2016 2023
Plzeňský kraj Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 2014-2020 2014 2020
Plzeňský kraj Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji (2012) 2012 --
Plzeňský kraj Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 2012–2017 2012 2017
Plzeňský kraj Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 2017-2021 2017 2021
Plzeňský kraj Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016-2026 2016 2026
Plzeňský kraj Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019 2018 2019
Plzeňský kraj Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020 2014 2020
Plzeňský kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019-2021 2019 2021
Plzeňský kraj Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004) 2004 --
Dokumentů: 17

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
Plzeňský kraj Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji (2018) 2018 2025
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Plzeňský kraj Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - právní stav (2014) 2014 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 20


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*