Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Plzeňského kraje

Dokument Od Do
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - právní stav (2014) 2014 --
Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji 2021-2029 2021 2029
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2020-2024 2020 2024
Informační koncepce Plzeňského kraje 2021-2026 2021 2026
Informační strategie Plzeňského kraje 2012-2018 2012 2018
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje 2023-2031 2023 2031
Koncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016) 2016 --
Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004) 2004 --
Koncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj 2013 2020
Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje 2022-2026 2022 2026
Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023 2016 2023
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 2014-2020 2014 2020
Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 2012–2017 2012 2017
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje (2021) 2021 2040
Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 2022-2026 2022 2026
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016-2026 2016 2026
Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji (2018) 2018 2025
Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+ 2023 --
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - 3. aktualizace 2023-2025 [akt. 2020] 2023 --
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019 2018 2019
Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020 2014 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025 2023 2025
Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004) 2004 --
Dokumentů: 23