Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Libereckého kraje

Online indikátory pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027 2021 2027
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024 2020 2024
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019) 2019 2027
Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015] 2003 --
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030 2021 2030
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, aktualizace 2021+ 2021 --
Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003) 2003 --
Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016) 2016 --
Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003) 2003 --
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 2021 2024
Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015] 2012 2018
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 2016 2025
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2019-2022 2019 2022
Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2019-2021 [akt. 2020] 2018 2021
Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009) 2009 --
Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011] 2003 2020
Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022 2016 2022
Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 2019 2023
Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+ 2021 --
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021) 2021 2025
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023 2021 2023
Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015] 2010 2045
Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020 2015 --
Zdravotní politika LK 2018 - akční plán 2019-2020 [akt. 2019] 2019 2021
Dokumentů: 25

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021) 2021 2027
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023 2021 2023
Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020) 2020 2023
Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016) 2016 2024
Dokumentů: 4

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018] 2018 --
Koncepční řešení vodácké turistiky na Jizeře ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů ryb (2016) -- --
Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (2014) 2014 --
Územně analytické podklady Libereckého kraje (2021) 2021 2025
Územní studie Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem (2013) [akt. 2021] 2013 2029
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, aktualizace č. 1 (2021) 2021 --
Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015 2015 --
Dokumentů: 7

Celkem dokumentů: 37..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů