Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Libereckého kraje

Dokument Od Do
Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021) 2021 2027
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023 2021 2023
Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020) 2020 2023
Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027 2021 2027
Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 [akt. 2022] 2022 --
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018] 2018 --
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024 2020 2024
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019) 2019 2027
Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015] 2003 --
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030 2021 2030
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, aktualizace 2021+ 2021 --
Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje 2023-2028 2023 2028
Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Koncepce turistické dopravy v Libereckém kraji (2022) 2022 2029
Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003) 2003 --
Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016) 2016 --
Koncepční řešení vodácké turistiky na Jizeře ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů ryb (2016) -- --
Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003) 2003 --
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 2021 2024
Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2019-2023 2020 2023
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 2016 2025
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Libereckého kraje (2022) 2022 --
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027 2023 2027
Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022-2025 - aktualizace 2024 2023 2025
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 2023 2030
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Frýdlantsko (2023) 2023 --
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Novoborsko (2023) 2023 --
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Tanvaldsko (2023) 2023 --
Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009) 2009 --
Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022 2016 2022
Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (2014) 2014 --
Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 2019 2023
Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+ 2021 --
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021) 2021 2025
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026 2024 2026
Územně analytické podklady Libereckého kraje (2021) 2021 2025
Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015] 2010 2045
Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016) 2016 2024
Územní studie Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem (2013) [akt. 2021] 2013 2029
Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020 2015 --
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, aktualizace č. 1 (2021) 2021 --
Zdravotní politika Libereckého kraje 2022 - dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel LK - Akční plán 2023-2025 2023 2025
Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2020 (2022) 2022 --
Dokumentů: 44


..archiv show