Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Karlovarského kraje

Online indikátory pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 2021 2027
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace Karlovarského kraje (2015) 2015 2019
Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2022 [akt. 2020] 2016 2022
Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024 2020 2024
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016-2020 2016 2020
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje (2011) [akt. 2016] 2011 --
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025 2016 2025
Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022 2018 2022
Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji (2012) 2012 --
Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028 2016 2028
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016-2025 2016 2025
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (2005) [akt. 2015] 2005 2030
Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010] 2003 --
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013-2020 2013 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2018-2020 2018 2020
Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018) 2018 2042
Dokumentů: 15

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 2018 2018
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 2019 2019
Dokumentů: 2

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018] 2018 --
Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 5. úplná aktualizace 2021 2021 2025
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 20
.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů