Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Karlovarského kraje

Online indikátory pro kraje

Dokument Od Do
Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace Karlovarského kraje (2015) 2015 2019
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 2018 2018
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 2019 2019
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 2020 2020
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018] 2018 --
Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2022 [akt. 2020] 2016 2022
Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024 2020 2024
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016-2020 2016 2020
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje (2011) [akt. 2016] 2011 --
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025 2016 2025
Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022 2018 2022
Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji (2012) 2012 --
Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028 2016 2028
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016-2025 2016 2025
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (2005) [akt. 2015] 2005 2030
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 2021 2027
Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (2020) 2020 --
Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010] 2003 --
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013-2020 2013 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2018-2020 2018 2020
Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 5. úplná aktualizace 2021 2021 2025
Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018) 2018 2042
Dokumentů: 22